Gratis loopbaanadvies

'Gratis' loopbaanadvies, mogelijkheden:

Je wilt graag gebruik maken van coaching en inzicht in welke vergoedingsmogelijkheden er zijn. Er zijn meerdere manieren voor particulieren en werknemers om toegang te krijgen tot een 'gratis' coachbudget. Ik heb een aantal opties voor je in kaart gebracht.

Werkgevers

Voor werkgevers zijn de kosten van loopbaanbegeleiding, coaching en outplacementbegeleiding aftrekbaar. Werkgevers zijn steeds vaker bereid coachingstrajecten te vergoeden gezien de effectiviteit van de coaching. Specifieke redenen hiervoor zijn bv: goed werkgeverschap, het belang van persoonlijke ontwikkeling, verhoging arbeidsproductiviteit, verzuimpreventie, dreigende arbeidsongeschiktheid en snelle re-integratie na ziekte. Als je probleem werkgerelateerd is, informeer dan bij je werkgever/manager naar de mogelijkheden.

De afdeling personeelszaken beschikt vaak over een opleidings-of bijzonder budget wat besteed kan worden aan coaching. De kans is tevens aanwezig dat in je CAO een coach- of opleidingsbudget is opgenomen. Je kunt de CAO online vinden of bij je werkgever/HR manager opvragen. Je kunt alvast een gratis en vrijblijvende kennismaking plannen voor advies. We zorgen dan ook voor een passende offerte voor je werkgever/HR manager waarin duidelijk staan omschreven wat de coaching oplevert en wat het kost.

Transitievergoeding bij ontslag sinds 1 juli 2015 

Vanaf 1 juli 2015 krijg je bij ontslag een financiële vergoeding. Dit heet de transitievergoeding. Voorwaarde is dat je 2 jaar of langer in dienst bent geweest. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers. Je kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor loopbaancoaching/scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken. Het kabinet wil werkgevers en werknemers stimuleren te investeren in coaching en scholing tijdens en na afloop van een baan om zo snel nieuw werk te vinden. Voor meer informatietransitievergoeding.  

Werk je in een ziekenhuis? 

Dan heb je op basis van de CAO Ziekenhuizen eens in de 5 jaar recht op vergoeding van een loopbaantraject!

Kosten van loopbaanadvies en opleiding zijn aftrekbaar voor particulieren bij je belastingaangifte

Kosten voor coaching, loopbaanbegeleiding en training zijn vaak boven een bedrag van € 250 volledig aftrekbaar van je belasting als "scholingskosten". Als particulier kun je de kosten (incl.BTW) als scholingskosten aftrekken, mits het doel het verkrijgen van een (nieuwe) baan is of effectiever presteren op je werk. Er moet voor de aftrekbaarheid dus altijd een verband bestaan met inkomstenverwerving. De exacte voorwaarden die de belastingdienst hieraan stelt zijn de volgende ( bron: belastingdienst 2017):

  • De opleiding of studie ( in dit geval: coachingstraject) is gericht op je huidige of toekomstige beroep
  • Er is sprake van een leertraject waar bij je onder begeleiding van de coach kennis op doet
  • De kosten voor studie zijn voor jou of voor je fiscale partner. Kosten voor de studie van je kind mag je niet aftrekken
  • Het bedrag dat je mag aftrekken bedraagt ( na vermindering van de drempel) niet meer dan €15000
  • Je totale kosten zijn hoger dan de drempel van € 250. Dit betekent dat de kosten al na twee/drie afspraken volledig aftrekbaar zijn.   

Wil je gebruik maken van deze regeling? Wij zorgen ervoor dat er een duidelijke omschrijving van de begeleiding op je factuur vermeld wordt. Alle informatie lees je op deze specifieke site van de belastingdienst.  

Ondernemers kunnen de kosten opvoeren als bedrijfskosten

De kosten voor coaching en trainingen zijn voor zelfstandige ondernemers fiscaal aftrekbaar als bedrijfskosten. Alle informatie lees je op deze specifieke site van de belastingdienst.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Indien je het coachtraject gebruikt om weer aan de slag te gaan en nu een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt dan is de kans groot dat je volledige coachtraject vergoed wordt. Het beste kun je dit vooraf informeren bij je verzekering.

Heb je een WW, WAO/ WIA uitkering ?

Vraag dan aan je werkcoach/ arbeidsdeskundige bij het UWV naar de mogelijkheden. Deze zijn er! Op de site van het UWV tref je actuele informatie aan.

Persoonsgebondenbudget 

 In sommige situaties kan je vergoeding krijgen via het persoonsgebonden budget (PGB).

Wel gecoached willen worden, maar kom je rond van een sociaal minimum? Stichting Talentcoach 

Dan kan Stichting Talentcoach iets voor je betekenen. Talentcoach is er voor mensen die moeten rondkomen van een sociaal minimum, graag hun leven weer op de rit willen krijgen, maar geen idee hebben wat ze willen of kunnen. Een talentcoach kan ze daarbij helpen. Talentcoach bevindt zich in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam en heeft al ruim 600 mensen met succes getraind. Voor meer informatie verwijs ik je graag naar de website: Talentcoach.

De regels veranderen regelmatig, aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer informatie? 

Bel mij terug l Mail mij l Home

"Een coach zorgt ervoor dat je op plekken komt waar jezelf geen toegang tot hebt"

“Overtuigend solliciteren is een vak"

"Je leven achterwaarts begrijpen, voorwaarts leven"

"Investeren in inzichten is investeren in de kwaliteit van je leven"

"Alles wat je traint daar word je beter in"

"Als je overweegt te stoppen met je ontwikkeling, bedenk dan waarom je begon"

"Voer de regie over je leven"

"De dingen zijn vaak niet zoals we ze zien …"

"Doe jij waar je goed in bent?"

"Als je praat vertel je wat je weet, als je luistert leer je"

"Het leven hoeft niet ingewikkeld te zijn, vaak doen wij ingewikkeld"