Maatwerk trainingen

'Klanten doen zaken met je onderneming vanwege de relatie met je medewerkers’

Investering in je medewerkers is onmisbaar. Professionele en persoonlijke groei staat voorop bij training en zorgt voor (interne) klanttevredenheid. Training betekent voor TVM Werk & Advies je medewerkers versterken. Het ontwikkelen van hun talenten en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Vooral het versterken van hun mentale kracht, dat is het vertrekpunt. De positieve verandering begint bij de juiste mindset. Zo zijn ze in staat om ervoor te zorgen dat ze de gewenste doelen realiseren.

'Met deze investering zorg je voor medewerkerstevredenheid, productiviteit en behoud van talenten'

Incompany trainingen

'Je kunt alleen veranderen als je zelf wilt'

Onze trainingen richten zich op leidinggevenden, teams en medewerkers die zich willen ontwikkelen. Voor iedere trainingsvraag maken we een training op maat, doelgericht en passend bij je behoefte en situatie. Een voordeel van trainingen is dat de deelnemers veel van elkaar kunnen leren. In de training werken we veel met praktijkvoorbeelden en leren de deelnemers vooral van ervaringen.

Maatwerk

Als opdrachtgever word je nauw betrokken bij het samenstellen van de training. Wat wil je bereiken met de training? Wat is de huidige situatie, welke initiatieven zijn al ontplooid en wat was het effect hiervan? De antwoorden zijn van grote invloed op de inhoud en opbouw van de training. Ook je medewerkers betrekken we zodat zij ook invloed hebben!

Voorbeelden van trainingen/workshops uit de praktijk van TVM

● leiderschapsprogramma’s voor het management ● effectief communiceren en beïnvloeden ● persoonlijk leiderschap ● situationeel leiderschap ● coachend leidinggeven ● verandermanagement ● omgaan met veranderingen ● vaardigheden: o.a.: samenwerken, feedback geven en ontvangen, persoonlijke presentatie & uitstraling, resultaatgericht werken, assertiviteit ● teambuilding en teamcoaching

Praktijkgericht, direct toepasbaar en leren door zelf doen. Dit levert training je o.a. op

● betere prestaties en productiviteit: talenten optimaal inzetten ● gemotiveerde medewerkers: meer plezier en succes uit werk halen ● optimale inzet van mensen vaardigheden en middelen ● tijdwinst voor het management: medewerker neemt eigen verantwoordelijkheid en is effectiever

Beknopte werkwijze

'Bewustwording door herkennen en erkennen. Dit stelt ze in staat zelf te kiezen en levert persoonlijk leiderschap op'

Wij versterken je medewerkers zodat ze gewenste veranderingen kunnen inzetten en dit ook kunnen realiseren. Dit doen we in praktische trainingen, waarin ze zelf tot ontdekkingen komen en hun vaardigheden ontwikkelen. Dat werkt namelijk het allerbeste. Het levert ze concrete handvatten op om hun persoonlijke en/of professionele ontwikkeling verder vorm te geven en hun eigen coach te worden. Met zelfvertrouwen.

Wil je je medewerkers optimaal inzetten? Maak een afspraak en verken de mogelijkheden.

Bel mij terug l Mail mij lHome

"Ik heb onlangs de training Versterken van je persoonlijke kracht gevolgd: over hoe je beter in je kracht kan staan en betere keuzes kan maken als je aandacht hebt voor je binnenwereld: je gedachten, gevoelens, normen en waarden. Trucella is een fijne trainer: positief, krachtig, grappig en recht door zee. Ze is heel goed thuis in het onderwerp en kan mede daardoor het programma flexibel doorlopen. Ze gaat met veel aandacht in op van vragen en gedachtegangen van deelnemers en dat is heel leerzaam. Ze geeft vanuit allerlei invalshoeken ideeën en opdrachten mee, zodat er een gevarieerde verzameling instrumenten ontstaat die je kan inzetten om meer in je kracht te staan. Ik heb in de zes weken die de training duurt veel geleerd en veel uitgeprobeerd en sta al een beetje anders in het leven. De kunst is nu om de nieuwe inzichten te blijven integreren in mijn dagelijkse leven" Els training Versterken van je persoonlijke kracht
"Hartstikke bedankt voor het prachtige leiderschapsprogramma en de waardevolle leermomenten! Ik heb er het afgelopen jaar steeds naar uitgekeken" Joost leiderschapsprogramma management

"Een coach zorgt ervoor dat je op plekken komt waar jezelf geen toegang tot hebt"

“Overtuigend solliciteren is een vak"

"Je leven achterwaarts begrijpen, voorwaarts leven"

"Investeren in inzichten is investeren in de kwaliteit van je leven"

"Alles wat je traint daar word je beter in"

"Als je overweegt te stoppen met je ontwikkeling, bedenk dan waarom je begon"

"Voer de regie over je leven"

"De dingen zijn vaak niet zoals we ze zien …"

"Doe jij waar je goed in bent?"

"Als je praat vertel je wat je weet, als je luistert leer je"

"Het leven hoeft niet ingewikkeld te zijn, vaak doen wij ingewikkeld"